Quero colaborar con Asociación ARELA

Datos de contacto

Modalidade de pago

Pagamento periódico dunha cuota. Co documento xerado Arela ordeará o cargo coa periodicidade que nos indique.

Importe*

Periodicidade*

Código da conta:
IBAN Entidad Oficina DC Nº de conta

Pagamento puntual. Elixa a forma de pagamento

Forma de pagamento

Transferencia bancaria

Xenerase un documento co que acudir á súa entidade bancaria para realizar a transferencia á conta de Arela. Por favor, envíenos o comprobante

ABANCA ES08 2080 5000 6830 4026 3005